Tillbaka till rubrikerna

Lorensbergsentrén, hästspårvagn.
Stpl. Göteborg 1901.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13997     Pris: 45:–
Hästspårvagnar vid Sahlgrenska (Sociala Huset).
Obeg. 1901.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12625     Pris: 45:–
Hästspårvagn vid Hotell Göta Källare.
Stpl. Göteborg 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11525     Pris: 40:–
Hästspårvagn och hästdroska vid Stora Teatern.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25067     Pris: 35:–
Hästspårvagn på Kungsportsbron.
Stpl. Göteborg 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13988     Pris: 30:–
Hästspårvagn, Lilla Torget.
Ofr, daterat 1905. (kortet från ca 1901).

Kvalitet: 9     Art.nr: 14007     Pris: 50:–
Hästspårvagn, Lilla Torget.
Stpl. Göteborg 1908 (kortet från ca 1900). Veck som ej syns på framsidan.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11524     Pris: 40:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Carlaförlaget nr SV 529 G.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8432     Pris: 15:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Carlaförlaget nr SV 528 G.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8433     Pris: 15:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Spårvägssällskapet Ringlinjen.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8435     Pris: 15:–
Hästspårvagn vid vattenreservoaren Kungsportsplatsen 1898.
Obeg. A6. Förlag: Lena Carlsson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19984     Pris: 15:–
Hästspårvagn vid vattenreservoaren Kungsportsplatsen 1898.
Obeg. A6. Sv. Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17204     Pris: 15:–
Hästspårvagnar vid Drottningtorget ca 1890.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17205     Pris: 20:–
Hästspårvagn vid Stora Teatern 1902.
Stpl. 1904. John Fröberg Konstförlag.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 16695     Pris: 35:–
Hästspårvagnar vid Drottningtorget.
Obeg. Utg. av Gbg Spårvägspersonals Filatelistförening 1983.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12623     Pris: 25:–
Nils Eriksonsgatan.
Stpl. 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28437     Pris: 45:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1914.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23637     Pris: 35:–
Drottningtorget 1902-1905.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25970     Pris: 40:–
Drottningtorget.
Stpl 1910. Grunda veck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 22454     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1910.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 13989     Pris: 35:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1948. Jolin & Wilkenson nr 20.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 9407     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Obeg. Spårvägspersonalens filatelistförening 1983.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9418     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl. 1942. Förlag: Grand Bazar. Hård stämpel, ej genomslag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22452     Pris: 25:–
Drottningtorget, spårvägens släpvagnar "Sommarverandor".
Obeg. ca 1940. Jolin & Wilkenson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5255     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1947. Göteborgs Konsförlag nr 126. Mycket lätt böjt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 24143     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Obeg. Sagokonst nr K. 49.

Kvalitet: 10     Art.nr: 24132     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Plundrat märke. C A Träff nr 3797. Lätt stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27198     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 155.

Kvalitet: 9     Art.nr: 24139     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 232.

Kvalitet: 10     Art.nr: 24140     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1948. Nordisk Konst nr 6002/13.

Kvalitet: 8     Art.nr: 24141     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1927.

Kvalitet: 9     Art.nr: 16700     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1944.

Kvalitet: 8     Art.nr: 16703     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1944. Pressbyrån nr 19967.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3679     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Obeg. 1950-tal. Jolin & Wilkenson nr 449.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3692     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Frankerat men oskrivet. Ultraförlaget nr 90. Litet hörnveck

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 16691     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Obeg. Förlag: F. Gustavsson nr 310.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20045     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1958? A6. Pressbyrån.

Kvalitet: 7     Art.nr: 24134     Pris: 10:–
Drottningtorget.
Obeg. A6. Lätt stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 13984     Pris: 15:–
Drottningtorget.
Ej postgånget, daterat 1982. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13985     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Ej postgånget. A6. Jolin & Wilkenson.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13982     Pris: 15:–
Drottningtorget.
Obeg. A6. Jolin & Wilkenson. Lätt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10792     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3696     Pris: 15:–
Posthuset vid Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1936. Fuktfläckar.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10801     Pris: 15:–
Drottningtorget.
Obeg. 1950-tal. Göteborgs Konstförlag nr 35

Kvalitet: 9     Art.nr: 3682     Pris: 15:–
Göteborgs första "sponsrade" spårvagn (Kapp-Ahl).
Obeg. Jolin & Wilkenson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9406     Pris: 15:–
Drottningtorget 1929.
Obeg. A6. Svenska Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3690     Pris: 15:–
Hotellplatsen.
Stpl. Göteborg 1911-19. Gbgs Konstförlag nr 401. Veck mitt på.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 21825     Pris: 30:–
Hotellplatsen.
Stpl. Göteborg 1918. Göteborgs Konstförlag nr 606.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 24131     Pris: 40:–
Hotellplatsen.
Obeg. A6. Foto: C A Träff.

Kvalitet: 9     Art.nr: 26257     Pris: 25:–
Hotellplatsen.
Obeg. ca 1920 Veck i överkant, f ö fräscht.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 6517     Pris: 15:–
Hotellplatsen.
Stpl. 1923.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11504     Pris: 30:–
Hotellplatsen.
Obeg. Svenska Pressbyrån nr 196.

Kvalitet: 9     Art.nr: 24135     Pris: 20:–
Hotellplatsen.
Stpl. Göteborg 1930?

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 6520     Pris: 30:–
Hotellplatsen.
Obeg. AB Alga nr 19426.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20066     Pris: 35:–
Hotellplatsen, "limpsläp", bilar, folkliv.
Obeg. Pressbyrån nr 19678.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20007     Pris: 35:–
Palace Hotel - Södra Hamngatan.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32274     Pris: 25:–
Brunnsparken.
Obeg. 1950.talet. Jolin & Wilkenson nr 53.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13993     Pris: 20:–
Södra Hamngatan vid Brunnsparken.
Ofr. men skrivet 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17537     Pris: 75:–
Södra och Östra Hamngatorna vid Brunnsparken.
Ofr. men skrivet ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10784     Pris: 40:–
Södra och Östra Hamngatorna vid Brunnsparken.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10785     Pris: 50:–
Södra Hamngatorna vid Brunnsparken.
Stpl. 1930? Långt hårt veck + ett litet, f ö fräscht.

Kvalitet: 6     Art.nr: 9416     Pris: 25:–
Brunnsparken.
Obeg. 1960-talet. A6. Ultraförlaget nr 172.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25069     Pris: 15:–
Brunnsparken.
Plundrat märke, daterat 1914. Förl: W Hartelius, Gbg. Mjukt veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14002     Pris: 30:–
Brunnsparken 1902-1905.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17200     Pris: 15:–
Brunnsparken.
Obeg. ca 1925. Tandkrämsreklam på baksidan.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5252     Pris: 25:–
Kungsportsplatsen.
Obeg. ca 1950. Jolin & Wilkenson nr 31.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13987     Pris: 30:–
Kungsportsplatsen.
Stpl. Göteborg 1940? Sv. Pressbyrån nr 19443.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11527     Pris: 40:–
Kungsportsplatsen.
Obeg ca 1950. Göteborgs Konstförlag nr 118.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11515     Pris: 30:–
Kungsportsplatsen. Gengasbussar.
Obeg ca 1943. Pressbyrån nr 19690.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11516     Pris: 30:–
Kungsportsplatsen.
Obeg ca 1925. Nordisk Konst nr 6001/18.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11497     Pris: 30:–

Klicka här för fler Spårvagnskort