Tillbaka till rubrikerna

Från Gylfe till Smyge - Örlogsflottan under två sekel.
Rikt illustrerad, 196 sidor, A5-format. Kostnad för porto och emballage tillkommer med 42 kr.

Kvalitet: Nyskick     Art.nr: 8203     Pris: 40:–
Anvisningar för värnpliktsinkallade 1976.
32-sidig folder i A6-format med foton av fartyg, pjäser, helikoptrar m.m.

Kvalitet: 10     Art.nr: 21095     Pris: 25:–
Signaturen Kempe. Föreningen Sveriges Flotta nr C 80.
Stpl. Karlskrona 1946. Axel Eliasson nr 45682. Fuktfläckar.

Kvalitet: 7     Art.nr: 4063     Pris: 15:–
Bilder ur Svenska Flottan.
Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11178     Pris: 40:–
Kanonbåten Svensksund.
Stpl. PLK 122, 1911. Nötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 25055     Pris: 50:–
Polarfartyget Vega (Nordenskiölds expedition).
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr F-10. Marinmålare J Hägg.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12598     Pris: 15:–
H M Pansarskepp Oscar II.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 2.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21088     Pris: 25:–
H M Pansarskepp Manligheten.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 3b.

Kvalitet: 10     Art.nr: 21089     Pris: 25:–
H M Pansarskepp Gustaf V.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 5/45714.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25054     Pris: 25:–
H M Pansarskepp Sverige.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 6/45715.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25053     Pris: 25:–
H M Kryssare Fylgia.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 8b. Riss i höger marginal.

Kvalitet: 6     Art.nr: 12590     Pris: 15:–
H M Jagare Stockholm.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 10.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17199     Pris: 25:–
Jagare av äldre typ (Hugin, Vidar, Sigurd, Ragnar).
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 11.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12591     Pris: 25:–
Äldre jagare, typ Wrangel, Wachtmeister.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 12.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11181     Pris: 25:–
H M Jagare Ehrensköld.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 13.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15316     Pris: 25:–
H M Nordenskjöld.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 14.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15315     Pris: 25:–
H M Jagare Göteborg.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 15b.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11183     Pris: 25:–
H M Ubåt Uttern.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 18/44447.

Kvalitet: 10     Art.nr: 21087     Pris: 25:–
Vedettbåt typ Jägaren, Kaparen, Snapphanen, Väktaren.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 23a.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15317     Pris: 25:–
Depåfartyget Svea.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 24.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29656     Pris: 25:–
Flygmoderfartyget Dristigheten.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 25/45087.

Kvalitet: 10     Art.nr: 21091     Pris: 30:–
Logementfartyget af Chapman.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 26.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11187     Pris: 25:–
Övningsskeppet Jarramas.
Stpl. Österskär 1944. Föreningen Sveriges Flotta nr A 27/45717.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28086     Pris: 25:–
Övningsbriggen Falken.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 28.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12592     Pris: 25:–
Skeppsgossefartyg.
Stpl. Stockholm 1945. Föreningen Sveriges Flotta nr A 29a. Obet. skada bak.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11190     Pris: 20:–
H M Jagare Malmö.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 32.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15320     Pris: 25:–
Skolskeppet Abraham Rydberg.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 43.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11184     Pris: 25:–
H M Jagare Puke (fd ital. Bettine Ricacoli).
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 44.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11185     Pris: 25:–
Minsvepare av Bredskärtyp.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 50.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15318     Pris: 25:–
H M Minsvepare Bremön.
Stpl. Karlskrona 1951. Föreningen Sveriges Flotta nr A 56a.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 2791     Pris: 25:–
Ubåtsmoderfartyget Patricia.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 59b.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17198     Pris: 25:–
H M Isbrytare Oden.
Postgånget. Föreningen Sveriges Flotta nr A 85. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29564     Pris: 15:–
Motortorpedbåten Spica.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 110/52109.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21090     Pris: 25:–
Svenska Pansarbåten "Sverige".
Obeg. Marinaserien nr 08106-a.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29658     Pris: 25:–
Svenska Jagaren "Norrköping".
Obeg. Marinaserien nr 08137-a.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29657     Pris: 25:–
Delawarefartygen Kalmar Nyckel och Fågel Grip.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29655     Pris: 15:–
Delaware-minnet 1938.
Obeg. Axel Eliasson nr 203/7.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11189     Pris: 50:–
Pansarbåten Sverige.
Plundrat märke, ca 1920. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 9663     Pris: 25:–
Kryssaren Aurora i Leningrad.
Stpl. Moskva 1977. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12605     Pris: 15:–
Albatross, tysk kryssare på grund vid Gotland 1915.
Obegagnat. Folder med data från muséet på Gotland medföljer.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9665     Pris: 15:–
HMS Carlskrona.
Obegagnat. Ett stött hörn, f ö perfekt

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 9664     Pris: 15:–
Fürst Bismark.
Obegagnat.

Kvalitet: 7     Art.nr: 8504     Pris: 35:–
Pansarbåten Thor.
Obegagnat. 1920-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 8514     Pris: 30:–
H M S Sverige.
Obegagnat. Föreningen Armé- och Marinfilm serie 3.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2795     Pris: 25:–
Jagare i hög sjö.
Obegagnat. Föreningen Armé- och Marinfilm serie 4.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2797     Pris: 20:–
Jagardivision.
Obegagnat. Föreningen Armé- och Marinfilm serie 5.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2798     Pris: 20:–
af Chapman.
Obegagnat. Nålstick. Föreningen Armé- och Marinfilm serie 6.

Kvalitet: 6     Art.nr: 21156     Pris: 15:–
Falken.
Obegagnat. Föreningen Armé- och Marinfilm serie 6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21157     Pris: 20:–
Svenska Flottan på Stockholm Ström.
Obeg. Sagokonst nr 308/113.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21094     Pris: 20:–
Pansarskeppet Fylgia.
Obegagnat. A6. Carla-förlaget 1970-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21092     Pris: 15:–
"Italienjagarna", Remus, Romulus, Psilander och Puke i Göteborg.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29567     Pris: 20:–
Marinbas i Puerto Belgrano, Argentina.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29561     Pris: 20:–
Fartyg nr 0808, London.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29542     Pris: 5:–
H.M.S. "Hood".
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29541     Pris: 5:–