Tillbaka till rubrikerna

Skottårskort, sign. W.Lt.
Obeg. 1920-talet.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15912     Pris: 20:–
Skottårskort, T.N. (Tage Nilsson).
Ofr. men skrivet 1908. Veck. Bortskrapad skrift vid mannens ben.

Kvalitet: 6     Art.nr: 8219     Pris: 25:–
Skottårskort, Adele Söderberg.
Obeg. Axel Eliasson nr 8690. Obet. stött hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 14590     Pris: 40:–
Skottårskort.
Obeg. Sign. A.Bgn, Annie Bergman.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 14593     Pris: 40:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15900     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15901     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15902     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15903     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15905     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15906     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15907     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 15910     Pris: 15:–
Skottårskort, sign. Hammarsten.
Obeg. 1950-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 15911     Pris: 15:–
Mors Dagskort, sign Ivar Lindberg.
Obeg. Skadat hörn.

Kvalitet: 6     Art.nr: 15909     Pris: 10:–
Mors Dagskort, sign P.F.
Stpl. Kalmar 1921. Kraftigt hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 15914     Pris: 10:–
Präglat motiv (relief).
Ofr. men skrivet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23252     Pris: 30:–
Präglat motiv (relief).
Stpl. Göteborg 1915. Veck över hela kortet, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20563     Pris: 10:–
Präglat motiv (relief).
Stpl. Göteborg 1907. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20580     Pris: 15:–
Silverpräglade detaljer.
Plundrat märke, daterat 1920.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 20579     Pris: 15:–
Präglat motiv (relief).
Ofr. men skrivet, 1900-1905.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20564     Pris: 5:–
Godt Nytt År.
Praktstpl. Vestraby 1904 (kat. 40 kr+. Naggat hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20586     Pris: 15:–
Guldpräglade detaljer.
Ofr. men skrivet, 1900-1905.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20585     Pris: 30:–
Gott Nytt År.
Ofrankerat men skrivet 1900-05.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 28232     Pris: 20:–
Gott Nytt År.
Stpl. Storå 1911-15.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20584     Pris: 30:–
Gott Nytt År.
Stpl. Göteborg 1919.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20577     Pris: 15:–
Gott Nytt År.
Stpl. Marstrand 1912.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20588     Pris: 25:–
Mekaniskt Ut-drags-kort.
Postgånget 1920-talet. Stött hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20581     Pris: 35:–
Ut-drags-kort.
Postgånget 1920-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20582     Pris: 35:–
Guldpräglat motiv (relief).
Stpl. Loverslund 1907.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20587     Pris: 25:–
Gott Nytt År.
Stpl. Rabbaldshede 1913.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28240     Pris: 20:–
Årtalskort 1903. Sign. Lisa Lindberg.
Stpl. Landskrona 190? Odelad adressida.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28234     Pris: 30:–
Årtalskort 1905. Präglat motiv (relief).
Stpl. Hagelsrum 1905.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 10433     Pris: 30:–
Årtalskort 1906. Guldpräglat motiv (relief).
Ofr. men skrivet. Skavt hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10434     Pris: 20:–
Årtalskort 1906. Guldpräglat.
Obegagnat. Ett skavt hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 8499     Pris: 30:–
Årtalskort 1906 Guldpräglat motiv (relief).
Ofr. men skrivet. Stött hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28230     Pris: 30:–
Årtalskort 1907.
Stpl. Marstrand 1907.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28231     Pris: 30:–
Årtalskort 1907.
Ofr. men skrivet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20593     Pris: 30:–
Årtalskort 1908. Guldpräglat motiv (relief).
Ofr. men skrivet. Lätt stött hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 15913     Pris: 25:–
Årtalskort 1909. Mycket ovanligt.
Postgånget, plundrat märke.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28269     Pris: 60:–
Årtalskort 1909. Guldpräglat motiv (relief).
Stpl. Nol 1908.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10435     Pris: 25:–
Årtalskort 1909. Guldpräglat motiv (relief).
Stpl. Klädesholmen 1908.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10436     Pris: 15:–
Årtalskort 1910. Guldpräglat motiv (relief).
Stpl. Sjötofta 1909.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20591     Pris: 20:–
Årtalskort 1911. Guldpräglat motiv (relief).
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20590     Pris: 20:–
Årtalskort 1911 (amerikanskt). Präglat motiv (relief).
Stpl. Chicago 1910. Lätt stött hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28235     Pris: 30:–
Gott Nytt År.
Frankerat med Hjärt-Lungfondens märke 1959-60.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28239     Pris: 25:–
Godt Nytt År. Reliefkort.
Stpl. Marstrand 1907.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28233     Pris: 30:–

Stpl. Stockholm 1/1 1906. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10430     Pris: 15:–
Gott Nytt År.
Stpl. Gäfle 1917.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10432     Pris: 30:–

Stpl. Göteborg 1912. Hörnveck. lite fläckigt.

Kvalitet: 6     Art.nr: 7574     Pris: 20:–
Präglat motiv, gulddetaljer.
Frk. med Lungfondens märke 1910-1911.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7575     Pris: 35:–
Präglat motiv med gulddetaljer.
Stpl. Holmedals-Bergerud (kat. 40 kr) 30/12 1902?

Kvalitet: 9     Art.nr: 4086     Pris: 30:–

Ofr. men skrivet, ca 1902.

Kvalitet: 7     Art.nr: 4087     Pris: 15:–

Stpl. Vårgårda 1901. Hörnveck. Carl Nilsson Ljustryck nr 5189.

Kvalitet: 6     Art.nr: 4094     Pris: 30:–

Ofr. men skrivet ca 1910. Fuktfläck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 4097     Pris: 25:–

Ofr. men skrivet ca 1903. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 4098     Pris: 15:–

Stpl. Smålands Rydaholm? 190?

Kvalitet: 8     Art.nr: 20583     Pris: 5:–
Sign. Signe Aspelin.
Obeg. 1920-talet Axel Eliasson nr 7900.

Kvalitet: 9     Art.nr: 7743     Pris: 30:–

Klicka här för ännu fler Nyårsskort