Tillbaka till rubrikerna

Trädgårdsföreningen år 1900.
Obeg. A6.Nytryck.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30623     Pris: 10:–
Helsning från Göteborg - Trädgårdsföreningen.
Stpl. Göteborg 1901.

Kvalitet: 8     Art.nr: 4752     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Parkdirektörens Villa.
Stpl. Göteborg 1914. Skavda hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18859     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - entrén.
Stpl. Göteborg 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19947     Pris: 20:–
Svandammen.
Obeg. Lätt nötta hörn, f ö perfekt.

Kvalitet:     Art.nr: 21847     Pris: 20:–
Svandammen.
Stpl. Göteborg 1912 (kortet utg, före 1905).

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 13183     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen.
Postgånget 1902.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 30616     Pris: 5:–
Trädgårdsföreningen.
Stpl. Göteborg 1941. Diskret hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30606     Pris: 10:–
Trädgårdsföreningen - Västmanlänningarnes musikkår.
Ofrank. men skrivet 1900-05. Odelad adressida.

Kvalitet: 9     Art.nr: 4674     Pris: 50:–
Trädgårdsföreningen - Koncertsalongen 1887 - 1923.
Ofrank. men skrivet 1900-05. Odelad adressida.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18861     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Koncertsalongen 1887 - 1923.
Obeg. 1906-10. Delad adressida.

Kvalitet: 9     Art.nr: 14962     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Koncertsalongen 1887 - 1923.
Stpl. Göteborg 1903. Odelad adressida.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 19946     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Koncertsalongen 1887 - 1923.
Stpl. Göteborg 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30615     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Stpl. Edshultshall 1945. Förl: Grand Bazar.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30604     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Stpl. Göteborg 1930. Förl: Göteborgs Konstförlag nr 303.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30605     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangterrassen 1923 - 1965.
Obeg. Förl: T-foto - C A Träff nr 3746.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 23701     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Stpl. Göteborg 1938. Förl: Alrik Hedlund/C A Träff nr 1869.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30608     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Obeg. Förl: Göteborgs nya Konstförlag nr 67.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30597     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Stpl. Göteborg 1951.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30613     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
Obeg. Förl: Göteborgs Konstförlag nr 22.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30614     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Restaurangen 1923 - 1965.
VYKORTSBREV. Stpl. Göteborg 1953. Förl: Pressbyrån.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30622     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Stpl. Göteborg 1904. Ett lätt skavt hörn.

Kvalitet: 8     Art.nr: 4753     Pris: 25:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Ofrank. men skrivet 1902. Hörnveck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30617     Pris: 10:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Stpl. Göteborg 1918.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30619     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Stpl. Göteborg 1908.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30620     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Plundrat frimärke. 1940-talet. Förl: Grand Bazar. Hård stämpel.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30609     Pris: 5:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Stpl. Göteborg 1941. Förl: Grand Bazar.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30610     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 24.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30618     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset interiör vattenhuset.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30611     Pris: 5:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset interiör tropiska avd.
Stpl. 1950.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30612     Pris: 5:–
Trädgårdsföreningen - Palmhuset interiör vattenhuset.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30621     Pris: 5:–
Trädgårdsföreningen - Stenparti med barn.
Stpl. Göteborg 1935. Förlag: Alrik Hedlund/C A Träff nr 1710.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 30607     Pris: 15:–
Trädgårdsföreningen - Barnparaden.
Obeg. Förlag: Wezäta

Kvalitet: 9     Art.nr: 19944     Pris: 20:–
Trädgårdsföreningen - Barnens lekplats.
Obeg. Förlag: Wezäta

Kvalitet: 10     Art.nr: 30624     Pris: 20:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Stpl. Göteborg 1945. Jolin & Wilkenson nr 300.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30516     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården (annan beskärning).
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 300.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32335     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Stpl. Göteborg 1949. Göteborgs Konstförlag nr 193.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30515     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Obeg.1940-talet. Jolin & Wilkenson nr 209.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 30512     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Stpl. Göteborg 194?. Förlag Calegi nr 11954.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32329     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 17.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32328     Pris: 10:–
Botaniska Trädgården, Prefektbostaden - Änggården.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32330     Pris: 15:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 657 - 208.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30511     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30508     Pris: 5:–
Botaniska Trädgården - Änggården.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30509     Pris: 5:–