Tillbaka till rubrikerna

Entrén som den såg ut 1929-39.
Stpl. Göteborg 1942. Förlag: AB Alga.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18063     Pris: 25:–
Entrén som den såg ut 1929-39.
Stpl. Göteborg 1938. Förlag: Grand Bazar.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12663     Pris: 30:–
Entrén som den såg ut 1929-39.
Plundrat märke. Förlag: Grand Bazar.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12662     Pris: 20:–
Entrén som den såg ut 1929-39.
Obeg. Förlag: Grand Bazar.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12661     Pris: 15:–
Entrén.
Obeg. Förlag: Jolin & Wilkenson nr 71.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12737     Pris: 15:–
Entrén, gengasbil.
Obeg. C A Träff nr 3940.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 12668     Pris: 30:–
Entrén.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 397.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12821     Pris: 25:–
Entrén.
Obeg. ca 1950. A6. Förlag: Hartmans nr 3.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12666     Pris: 25:–
Entrén.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 334.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23814     Pris: 25:–
Entrén.
Obeg. Göteborgs Nya Konstförlag nr 651-207

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 23822     Pris: 30:–
Entrén.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 915.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12697     Pris: 20:–
Entrén.
Stpl. Göteborg 1946. C A Träff. Långt men diskret veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12696     Pris: 10:–
Entrén.
Obeg. Förlag: Jolin & Wilkenson nr 71.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12698     Pris: 15:–
Entrén.
Obeg. A6. Pressbyrån nr 77383. Obet. hörnveck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 14645     Pris: 25:–
Entrén.
Obeg. A6. Jolin & Wilkenson nr 524.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12763     Pris: 25:–
Entrén.
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 71.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22636     Pris: 25:–
Entrén.
Postgånget 1950-talet. A6. Pressbyrån.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28296     Pris: 20:–
Entrén. 5:ans spårvagn.
Stpl. Göteborg 1981. A6. Ultraförlaget nr 479.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20087     Pris: 15:–
Entrén.
Obeg. A6. Grako nr 37/218.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18073     Pris: 10:–
Entrén.
Minnespoststpl. Göteborg 3. 6. 1962 Tåg 62 - SJ-utställning. Grafisk Konst nr 37/26. Litet hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18074     Pris: 10:–
Entrén med Gothia Hotell i bakgrunden.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23823     Pris: 15:–
Innanför entrén.
Stpl. Götebprg 1948. C A Träff nr 5061. Diskret veck.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 14646     Pris: 20:–
Stora Dansbanan "Jazzen".
Stpl. 1932? Göteborgs Konstförlag nr 371. Rispa t v, f ö perfekt

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 12643     Pris: 25:–
Stora Dansbanan "Jazzen".
Stpl. Göteborg 1933. Jolin & Wilkenson nr 109. Skavt hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12828     Pris: 25:–
Entrégången vid Stora Dansbanan "Jazzen".
Obeg. C A Träff nr 1836.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22638     Pris: 30:–
Planetariet fanns 1944-47 därefter blev det LisebergsTeatern.
Stpl. 1951. Göteborgs Konstförlag nr 82.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 12829     Pris: 25:–
Lisebergsteatern.
Stpl. Göteborg 1980. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 14644     Pris: 15:–
Rondogården.
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 190.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20088     Pris: 15:–
Rondogården.
Postgånget 1967. A6. Grafisk Konst nr 37/58.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22633     Pris: 10:–
Vid nuvarande Taube-lunden.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 72.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12695     Pris: 20:–
Cigarrkiosken, Värdshuset, Maraboukiosken.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 370.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12838     Pris: 30:–
Värdshuset.
Obeg. C A Träff nr 1955.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12739     Pris: 20:–
Värdshuset och Kontoret.
Obeg. Sagokonst nr K40.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22635     Pris: 25:–
Vid Huvudresturangen.
Obeg. C A Träff nr 665.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12831     Pris: 25:–
Huvudrestaurangen och Värdshuset.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 330.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12654     Pris: 20:–
Huvudrestaurangen och Värdshuset.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 198.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 12640     Pris: 25:–
Spegeldammen, Vårdshuset och Stora Scenen.
Stpl. Göteborg 1934. Göteborgs Konstförlag nr 144.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 12842     Pris: 30:–
Huvudrestaurangen, Värdshuset och Stora Scenen.
Obeg. C A Träff nr 664.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12647     Pris: 25:–
Huvudrestaurangen, Värdshuset och Stora Scenen.
Obeg. Sv. Pressbyrån nr 19134.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22640     Pris: 25:–
Huvudrestaurangen, Värdshuset och Stora Scenen.
Obeg. Pressbyrån nr 19695.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12651     Pris: 20:–
Huvudrestaurangen, Värdshuset och Konserthallen.
Obeg. C A Träff nr 667.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12659     Pris: 25:–
Terrassrestaurangen.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 122.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12833     Pris: 25:–
Terrassrestaurangen.
Obeg. C A Träff nr 1015.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12839     Pris: 25:–
Terrassrestaurangen.
Stpl. 1936. Obet. hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12632     Pris: 15:–
Banderollen på Värdshusets balkong gör reklam för första trådlösa TV-sändningen i Sverige. Det skedde i maj 1950, med Konserthallen som studio och 30 monitorer var uppställda i Dansrotundan.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 77.
Kvalitet: 10     Art.nr: 12692     Pris: 25:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Plundrat märke, 1930-talet. C A Träff nr 1958.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14662     Pris: 25:–
Liseberg premiäråret 1923 (Jubileumsutställningen).
Obeg. Officiellt Brevkort för utställningen nr 241. Axel Eliasson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 24345     Pris: 30:–
Liseberg, premiäråret 1923 (Jubileumsutställningen).
Obegagnat. Officiellt brevkort för utställningen nr 84, år 1923. Axel Eliasson.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30578     Pris: 30:–
Värdshusets Terrass och Konserthallen.
Stpl. 1931. C A Träff nr 666.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 18059     Pris: 30:–
Spegeldammen och Konserthallen.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 369.

Kvalitet: 10     Art.nr: 18058     Pris: 20:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Stpl. Göteborg 1945. Göteborgs Konstförlag nr 327.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18065     Pris: 20:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 168.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20092     Pris: 20:–
Värdshuset.
Stpl. Göteborg 1952. Jolin & Wilkenson nr 72.

Kvalitet: 9     Art.nr: 18060     Pris: 20:–
Värdshuset.
Stpl. 1928. Förlag: Einar Erikson, Alingsås.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18061     Pris: 10:–
Spegeldammen och Huvudrestaurangen.
Obeg. Ett nålstick.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14651     Pris: 20:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Stpl. Göteborg 1935. Göteborgs Konstförlag nr 77.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12747     Pris: 20:–
Spegeldammen och Värdshuset.
Stpl. 1926. Lätt hörnböj, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20096     Pris: 20:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 628-114.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12677     Pris: 15:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Stpl. Göteborg 1960. Tryck-konst nr G. 11.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12851     Pris: 15:–
Spegeldammen, Värdshuset och publik till Stora Scenen.
Obeg. Pressbyrån, kort ur häfte.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12746     Pris: 20:–
Spegeldammen och Huvudretaurangen.
Stpl. 1939. C A Träff nr 2181.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20094     Pris: 15:–
Spegeldammen, Huvudrestaurangen och Stora Scenen.
Obeg. Jolin & Wilkenson.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12681     Pris: 20:–
Stora Scenen, elefantuppträdande.
Obeg. ca 1950. C A Träff.

Kvalitet:     Art.nr: 12693     Pris: 20:–
Spegeldammen och Huvudrestaurangen.
Stpl. 1937? Förlag: Grand Bazar. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20097     Pris: 15:–
Spegeldammen, Värdshuset och Huvudrestaurangen.
Stpl. Göteborg 1953. Jolin & Wilkenson nr 68. Handkolorerat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22639     Pris: 15:–


Klicka här för ännu fler Lisebergskort