Tillbaka till rubrikerna

ALLINGE.
Stpl. Allinge 1954.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20524     Pris: 15:–
AALBORG, Duus Vinkällare i Jens Bangs stenhus från 1624.
Obeg. daterat 1953.

Kvalitet: 10     Art.nr: 6624     Pris: 15:–
AALBORG, Zoo, Det Gode Kup.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23024     Pris: 10:–
AALBORG, Zoo, Isbjörnar.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23025     Pris: 5:–
AALBORG, Restaurant Kilden.
Obeg. Lätta veck.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 23015     Pris: 15:–
AALBORG, Vesterbro.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 6627     Pris: 20:–
AALBORG, Vesterbro.
Stpl. Nörresundby 1954.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35238     Pris: 15:–
AARHUS, Gårdsinteriör Mejlgade 78.
Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 6628     Pris: 20:–
AARHUS, Rådhuset.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12731     Pris: 20:–
AARHUS, Domkyrkan.
Souvenirmapp, komplett. Korten perfekta, omslag med riss.

Kvalitet: 10/6     Art.nr: 23000     Pris: 15:–
ASAA.
Stpl. Aså 1959. "Bubbla" f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20544     Pris: 20:–
BELLEVUE.
Plundrat märke, stpl. Köpenhamn 1937.

Kvalitet: 7     Art.nr: 6630     Pris: 25:–
BELLEVUE, Strandhotellet.
Stpl. Köpenhamn 1946.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 6631     Pris: 25:–
BELLEVUE.
Plundrat märke, 30-40-tal.

Kvalitet: 7     Art.nr: 6632     Pris: 15:–
BLOCKHUS, Kanselligården.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35241     Pris: 10:–
Blåvandshuk fyr.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8277     Pris: 15:–
BORNHOLM, Alling hamn.
Stpl. Allinge 1954.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20524     Pris: 15:–
BORNHOLM, Manteltaarnet, Hammershus.
Postgånget ca 1930-35.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12756     Pris: 20:–
BORNHOLM, Hammershus ruin.
Obeg. 1930-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12758     Pris: 15:–
BORNHOLM, Hammershus ruin.
Obeg. 1930-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20534     Pris: 15:–
BORNHOLM, Rönne hamn.
Stpl. Rönne 1918.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 6633     Pris: 15:–
BORNHOLM, Rönne, Opel Kapitän.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20522     Pris: 15:–
BORNHOLM, Svaneke, postbåten Peter.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23016     Pris: 15:–
Dallund Slott.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35242     Pris: 15:–
Dallund Slott.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35243     Pris: 15:–
DRAGÖR, Festival.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12748     Pris: 10:–
ESBJERG, Fiskehamnen.
Ej postgånget, daterat 1917.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23009     Pris: 35:–
ESBJERG, fiskehamnen.
Stpl. Esbjerg 1954. Stött hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20543     Pris: 25:–
ESBJERG, den gamle fiskehamnen.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20545     Pris: 25:–
ESBJERG, Dokhavnen.
Stpl. 1955?

Kvalitet: 8     Art.nr: 35239     Pris: 20:–
ESTERHÖJ HÖVE, Genforeningsstenen.
Postgånget 1932.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12751     Pris: 20:–
FANÖ, Mission-Kursted.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23012     Pris: 25:–
FANÖ. Fanökvinnor.
Plundrat märke, stpl. Nordby-Fanö 1963.

Kvalitet: 7     Art.nr: 23030     Pris: 25:–
FANÖ, Västerhavsbadet, Hotell Kongen af Danmark.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12718     Pris: 25:–
FANÖ, Havsbadet med badvagn.
Stpl. Nordby Fanö 1960.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20542     Pris: 30:–
FREDERICA, Landsoldaten.
Stpl. Köpenhamn 1950.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23005     Pris: 20:–
FREDRIKSHAMN, Nytorv med "Stenbideren".
Stpl. Fredrikshamn. 1964. Diskret hörnveck, f ö bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 35236     Pris: 10:–
FREDRIKSHAMN "Rödspättebyen"
Stpl. 1962.

Kvalitet: 9     Art.nr: 6641     Pris: 20:–
FREDRIKSHAMN, färjeterminalen.
Stpl. Fredrikshamn 1985. Långt men diskret veck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20523     Pris: 5:–
FUGLSANG.
Snyggt stpl. Saxkjöbing 1906.

Kvalitet: 7     Art.nr: 6645     Pris: 10:–
HELSINGÖR, Stengade.
Ej postgånget, daterad 1948.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23004     Pris: 35:–
HELSINGÖR, Stengade.
Stpl. Helsingborg 1950-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20546     Pris: 20:–
HELSINGÖR, "Hamlets Staty och Grav"
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12719     Pris: 20:–
HELSINGÖR, Dampfärjan Helsingborg
Obeg. Förlag: J M Helsinger nr 263.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20173     Pris: 40:–
HELSINGÖR, Karmelitter Sygehuset.
Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 6647     Pris: 30:–
HIRSHALS.
Stpl. Hirshals 1979.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20520     Pris: 20:–
HIRSHALS fyr.
Ej postgånget, daterat 1957.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 23007     Pris: 25:–
HIRSHALS fyr.
Obeg. ca 1960.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12585     Pris: 20:–
HIRSHALS fyr.
Obeg. ca 1960.

Kvalitet: 9     Art.nr: 8275     Pris: 20:–
HORNBÆK, Badhytt.
Ej postgånget, daterat 1916, Litet diskret hörnveck, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23026     Pris: 20:–
KLAMPENBORG, Erimitagen, hästekipage.
Stpl. 1929. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20527     Pris: 25:–
KLAMPENBORG, Emilies Källa.
Ofr. men skrivet, 1910-talet. Ev. något beskuret i underkant.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20531     Pris: 25:–
KLAMPENBORG, Kapervogn.
Stpl. Klampenborg 1956.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 12749     Pris: 5:–
KNUTHENBORG PARK, Ruinen.
Stpl. Maribo 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12759     Pris: 15:–
KRUSÅ, gränsstationen till Tyskland.
Obeg. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20499     Pris: 20:–
KÖPENHAMN, Gurre Ruin.
Stpl. Censurstämpel nr 282, Köpenhamn 28/8 1945. Litet hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12757     Pris: 30:–
Adressida ovanstående kort.
Stpl. Censurstämpel nr 282, Köpenhamn 28/8 1945. Litet hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12757     Pris: 30:–
KÖPENHAMN, vid Sommerlyst.
Stpl. Köpenhamn 1906.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12730     Pris: 35:–
KÖPENHAMN, Vesterbroes Passage. Spårvagn, hästdroskor.
Stpl. Köpenhamn 1913. Litet hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12726     Pris: 35:–
KÖPENHAMN, Redden och Lustbåtshamnen.
Obeg. 1910-talet. Hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 12720     Pris: 25:–
KÖPENHAMN, segelregatta med svensk båt.
Ej postgånget, daterat 1936.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23021     Pris: 25:–
KÖPENHAMN, Poliseskort.
Obeg. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12717     Pris: 25:–
KÖPENHAMN, Spårvagnar, hästbuss.
Obeg. Skadad vänsterkant, f ö perfekt.

Kvalitet: 6     Art.nr: 23020     Pris: 25:–
KÖPENHAMN, Buss och Spårvagnar vid Kungliga Teatern.
Obeg. Förmodligen klipt ur ett souvenirhäfte.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23019     Pris: 20:–

Klicka här för fler Danmarkkort