Tillbaka till rubrikerna

BLEKINGE, Ronneby, Stångbron.
Stpl. Bräkne-Hoby 1910-talet.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15828     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Kungälv, Bohusbron.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 18720     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Smögen, bron och ångaren Bohuslän.
Obeg. A6. Carlaförlaget nr 1837.

Kvalitet: 9     Art.nr: 14691     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Stenungsundsbron.
Obegagnat. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18611     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Stenungsundsbron.
Stpl. Stenungsund 1961. A6. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18732     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. 1960-talet. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20613     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Ultraförlaget nr 139. Veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 32409     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Sagokonst nr 1576/113.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32425     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Strömstad 1959. Ultraförlaget nr 3.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32427     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Lindenhag/Ultraförlaget.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32428     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Almquist & Cöster nr 52/45.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30678     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Almquist & Cöster.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30679     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Almquist & Cöstner.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35144     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Strömstad 1940-talet. Pressbyrån nr 55515.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30684     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Ej postgånget. Sagokonst nr 50/865.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30641     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Postgånget 1947. Almquist & Cöstner.

Kvalitet: 8     Art.nr: 35141     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Norskt förlag.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 35143     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Almquist & Cöstner.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35142     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obegagnat. Pressbyrån nr 55516.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20659     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obegagnat. Pressbyrån nr 55943.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20663     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron fån norska sidan.
Obeg. 1940-talat. Litet hörnveck. Norskt förlag.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30677     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. Förl: K W Ödman, Svinesund.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32381     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. T-foto C A Träff nr 6028.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30676     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 32379     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron från norska sidan.
Stpl. Oslo 1948? Norskt förlag.

Kvalitet: 7     Art.nr: 17631     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30652     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30640     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Halden 1960. A6. Norskt förlag. Hård stämpel, veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30642     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. A6. Norskt förlag. Nålstick i överkant, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 29350     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Halden 1962. A6. Norskt förlag. Två hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 30651     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Svinesund 1959. A6. Pressbyrån. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 35071     Pris: 5:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. A6. H Lindenhag nr N 192.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35072     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Plundrat märke, stpl. Halden 1955. A6. Norskt förlag. Riss i överkant, f ö bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 30680     Pris: 5:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Halden 1950. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32380     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Stpl. Halden 1956. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 30681     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. ca 1955. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 16417     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Svinesundsbron.
Obeg. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30682     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Postgånget. Lilljeqvist nr M 455. Handkolorerat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35174     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Ofrankerat men skrivet. Lindenhag nr 7954. Handkolorerat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35175     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Postgånget. Lindenhag nr 2024. Lätt stött hörn, f ö perfekt. Handkolorerat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21378     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Ej postgånget, daterat 17/9 -75. Lindenhag nr 2024.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22004     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Obegagnat. Liljeqvist. Handkolorerat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32375     Pris: 25:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget nr 398.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32410     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Skåpesundsbron förbinder Tjörn och Orust.
Obegagnat. A6. Carlaförlaget nr 705.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32415     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Lindenhag nr 1/464.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32420     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17146     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget nr 395.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18606     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Postgånget. A6. Lindenhag nr 1/486.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18608     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Carlaförlaget nr 435.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18605     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Lindenhag nr 1/463.

Kvalitet: 9     Art.nr: 18607     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Mjuka veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18612     Pris: 5:–
BOHUSLÄN, Nya Almöbron - Bohusläns Golden Gate.
Obegagnat. A6. Carlaförlaget nr 1796.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 32416     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Nya Almöbron - Bohusläns Golden Gate.
Obegagnat. A6. Carlaförlaget nr 1644.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32418     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Källösundsbron med Almöbron i bakgrundan.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget nr 384.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20607     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Källösundsbron med Almöbron i bakgrundan.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget nr 389.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18614     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Källösundsbron med Almöbron i bakgrundan.
Obegagnat. A6. Lindenhag nr N 156.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32417     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Tjörnleden.
Obegagnat. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18615     Pris: 10:–
BOHUSLÄN, Nötesundsbron.
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 975.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18604     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Källösundsbron.
Obegagnat. A6. C A Träff nr 8671.

Kvalitet: 10     Art.nr: 18533     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Torshammer och ångaren Bohuslän passerar Almöbron, Tjörn.
Obeg. Carlaförlaget nr 631.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7030     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Jättetankern Torshammer passerar gamla Tjörnbron 6 dec. 1969.
Obeg. Carlaförlaget nr 459.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17195     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Tjörn, Almöbron.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget nr 397.

Kvalitet: 9     Art.nr: 18616     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn- och Orustbroarna.
Stpl. Ulvesund 1965. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 13720     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn och Orustlederna.
Stpl. Stenungsund 1967? A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 8723     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn och Orustlederna.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13715     Pris: 20:–
BOHUSLÄN, Tjörn och Orustlederna.
Obeg. A6. Ultra/H Lindenhag nr 858.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17144     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Tjörn och Orustlederna.
Stpl. 1969. A6. H Lindenhag nr 1/191.

Kvalitet: 7     Art.nr: 8717     Pris: 15:–
BOHUSLÄN, Gamla och nya Tjörnbron.
Postgånget. Carla-förlaget nr 1642.

Kvalitet: 7     Art.nr: 8721     Pris: 15:–

Klicka här för fler Brokort