Tillbaka till rubrikerna

Signaturen Aina Stenberg.
Stpl. Klova-Orust 1949. Format: 112 x 76 mm. Hörnveck

Kvalitet: 8     Art.nr: 32752     Pris: 20:–
Signaturen Aina Stenberg.
Järnvägspost - stpl. FKMB Stockholm Saltsjöbaden 1953. Katalogpris: 75 kr.
Format: 112 x 73 mm. Två lätt böjda hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 32753     Pris: 20:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17903     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25665     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25671     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Mjukt hörnveck, f ö perfekt..

Kvalitet: 7     Art.nr: 25646     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 25681     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Ofrankerat men skrivet. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25680     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25673     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Utg. av Svenska Scoutförbundet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27774     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 32755     Pris: 5:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Stött hörn, fläck i marginalen.

Kvalitet: 7     Art.nr: 31274     Pris: 5:–
Signaturen Aina Stenberg.
4-sidigt A6, skrivet.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 32754     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25648     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25660     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32757     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25661     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25669     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32756     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 25676     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Utg. av Svenska Scoutförbundet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25649     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Ofrank. men skrivet. A6-format.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 25652A     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Utg. av Svenska Scoutförbundet.
Hjärt-Lungfondens märke 1976-77.
Kvalitet: 8     Art.nr: 1301     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Utg. av Svenska Scoutförbundet. Diskret veck.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 1302     Pris: 5:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25656     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25679     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32760     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 31288B     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Litet riss i vänsterkant, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 25673     Pris: 5:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25657     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. Hjärt-Lungfondens märke 1981-82.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 25658     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
4-sidgt A6, skrivet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32759     Pris: 15:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 27776     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27776     Pris: 10:–
Signaturen Aina Stenberg.
Postgånget. A6-format. Hjärt-Lungf. märke 1981-82.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27772     Pris: 10:–

Klicka här för ännu fler kort